Deinze

Eetfestijn: daverend succes!

Gisteren was ik aanwezig op het eetfestijn van Vlaams Belang, afdeling Deinze. Er waren niet minder dan 130 aanwezigen, waaronder heel wat jongeren. Op...

Criminaliteit in Deinze

Luc Goeminne heeft aan het Stadsbestuur gevraagd naar de cijfers van inbraken in Deinze in 2009. Hij kreeg daarover een antwoord van de lokale politie...

Uit de Erfgoedcommissie

Luc Goeminne is met goed gevolg tussengekomen in de erfgoedcommissie ter realisatie van 4 projecten :1.       Openen en verharden van het Wontergemstraatje, een brandstraatje...

Illegalen? Ja, ook in Deinze

De vrees van het Vlaams Belang voor een toestroom aan illegalen is bewaarheid geworden: er liggen momenteel voor ongeveer 50.000 illegalen dossiers te wachten....

Tolpoortstraat

Het gebeurt regelmatig dat de brug omhoog staat voor passerende boten of kan men niet passeren wegens manifestaties op de markt. Dat zorgt er...

Houden van in Deinze…

Net zoals in Ertvelde winterse taferelen op de markt in Deinze. Dat belette onze campagneploeg er evenwel niet van om een duizendtal pamfletten met...